fbpx

Блог

Непознатото ASCII

Непознатото ASCII

ASCII (американски стандартен код за обмен на информация) е система за кодиране, използванa от персоналните компютри за съхранение на символни данни, като буквите от английската азбука, цифрите, някои символи и определени контролни знаци – като…

Какво е ново в PowerPoint 2019

Много. PowerPoint на Microsoft е без съмнение една от най-разнообразните и най-използвани приложения на Office. От помагането на хората да организират графики, статистики, данни и информация, за да помогнат на водещите да предадат информация на…