Компютърно програмиране за деца със Scratch

banergames
06
юли
160.00 лв

Записване за курс по "Компютърно програмиране за деца със Scratch"

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхранението и обработката на вашите данни от този уебсайт.

Обучение

 • > Курса стартира от 08.07 (сряда) 2020г.
 • > Часовете ще се провеждат всеки сряда от 11:00ч. до 12:00ч. и петък от 15:00ч. до 16:00ч
 • > Подходящ е за деца от 10г. до 15г.
 • > Видеочасовете са онлайн с преподавател;
 • > Часовете са по 60мин.;
 • > Групата е до двама участника;
 • > Общо времетраене на курса е 12 седмици;
 • > Всеки проведен час се записва и се дава линк до урока за преглед;
 • > Курсистите ще получават ресурсни материали за работа с тях.
 • > Курсът завършва с представяне на проект;
 • > По време на курса курсистите ще имат възможност да тестват знанията си;
 • > След като се запишете за курса, наш администратор ще се свърже с Вас;
 • > Курсът се заплаща по банков път на:

“ДИ ЕС АЙ ТИ ГРУП ЕООД“ ЕООД – гр. Добрич | БЪЛГАРИЯ; 
Адрес на фирмата: гр. Добрич 9300; ул.“Димитър Петков“ No 4;
Булстат: 205760870
BIC: DEMIBGSF
IBAN: BG36DEMI92401000243734

 • > В присъствена форма курса стартира след записване на място 
 • > Часовете ще се провеждат с предварително уточняване на заетоста на курсиста и учителя
 • > Подходящ е за деца от 10г. до 15г.
 • > Часовете се провеждат с преподавател;
 • > Продължителността на един учебен час е 60мин.;
 • > Ако се сформира група, то тя е най много до 3-ма участника;
 • > Общо времетраене на курса е 12 седмици;
 • > Всеки проведен час се записва и се дава линк до урока за преглед;
 • > Курсистите ще получават ресурсни материали за работа с тях.
 • > Курсът завършва с представяне на проект;
 • > По време на курса курсистите ще имат възможност да тестват знанията си;
 • > След като се запишете за курса, наш администратор ще се свърже с Вас , или можете да дойдете на място в офиса на ДСИТ Академи – гр. Добрич 9300; ул.“Димитър Петков“ No 4;
 • > Работното приемно време на администраторите за курсисти е от понеделник до петък:от 09:00ч. – до 10:00ч. и от 17:00ч. –  до 18:00ч.
 • > Курсът се заплаща по банков път на:

“ДИ ЕС АЙ ТИ ГРУП ЕООД“ ЕООД – гр. Добрич | БЪЛГАРИЯ; 
Адрес на фирмата: гр. Добрич 9300; ул.“Димитър Петков“ No 4;
Булстат: 205760870
BIC: DEMIBGSF
IBAN: BG36DEMI92401000243734

Този курс е за  ученици, които се стремят да натрупат  знания и умения за работа с дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране.

Учениците използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации.

При развиване умения по програмиране развиват логическо мислене и се усъвършенстват творчески умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им;

Курсът е предназначен, както за абсолютно начинаещи деца в уеб технологиите, така и за тези, които имат начални познания и желаят да се развият .

Групите са за ученици от 3-4 клас

Необходимо е курсистите желаещи да вземат участие в курса да се запишат предварително, като направят това на място в административния офис на компютърно образователния център „DS IT Academy”( Комплекс “Виста М”, етаж 3), или от страницата за записване на курса. Курсовете могат да бъдат изцяло онлайн или на място.

Заплащането се прави по банков път на :

“ДИ ЕС АЙ ТИ ГРУП ЕООД“ ЕООД – гр. Добрич | БЪЛГАРИЯ; 
Адрес на фирмата: гр. Добрич 9300; ул.“Димитър Петков“ No 4;
Булстат: 205760870
BIC: DEMIBGSF
IBAN: BG36DEMI92401000243734

Обучението се провежда в малка ( бутикова ) група, ограничена до 3-ма участника – офлайн и до 2-ма онлайн, с цел много повече индивидуално внимание на лектора към курсистите по време на практическите упражнения.

За нуждите на обучението са осигурени компютри за всички курсисти в присъствена форма на обучение. Тези от тях, които все пак искат да ползват свой собствен лаптоп, могат да го носят. Тези, които са в дистанционна форма, следва да осигурят сами необходимата техника.

Над 30 видеоурока 6 часа в практически задачи!
Изграждане на собствени проекти.
Работа онлайн с учител онлайн и на място.
Всеки курсист има достъп онлайн до записани видео уроци по всяко време, което пожелае.
Съдържанието на курса е представено интуитивно и елегантно на курсиста.
След всеки урок всеки тества своите знания.
Практическа насоченост във всеки урок.
Всеки урок съдържа ресурсните материали за всяка задача.

 1. Съдейства за развитието на способността на учениците да мислят логично и аналитично;
 2. За спомогне подобряване на тяхната креативност, творческо и гъвкаво мислене;
 3. Да запознае учениците с Основите на програмирането;
 4. Да повиши тяхното самочувствие на знаещи и можещи млади хора;
 5. Усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения чрез визуална среда за блоково програмиране;
 6. Реализирането на компютърните модели във визуална среда се подготвя с нагледни материали в позната за учениците среда и изпълнение на алгоритми със средства на тази среда – албуми с блокове и пъзели, лесни за ръчно управление роботизирани устройства и др.;
 7. Чрез темите, заложени в програмата, се цели и запознаване с дигитална идентичност, основни правила за работа в дигитална среда, развитие на комуникационни умения, логическо мислене и творчество. Учениците използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации. При развиване умения по програмиране се усъвършенстват умения за прецизност при детайли чрез задаване на характеристиките на обектите и управлението на движението им;
 8. Обучението е с практическа насоченост и включва активна работа с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа;
 1. Извършва действията плъзгане и спускане на блокове в адаптирана визуална среда. Познава работното поле на конкретна визуална среда. Знае къде се намират отделните полета за промяна на характеристики на герои. Ориентира се в цялостния прозорец на визуалната среда. Различава менюта и бутони;
 2. Подрежда части от цяло изображение във визуална среда;
 3. Представя движението на обект по мозайка чрез блокове;
 4. Определя вида на блоковете. Открива грешки в готов код. Знае какво е кодирано съобщение;
 5. Разчита думи чрез последяване на алгоритми, построени с блокове за движение;
 6. Представя движението на обект по мозайка чрез блокове. Определя вида на блоковете.
 7. Посочва правилно подреждане на блокове от множество отговори. Познава различните блокове за движение. Придвижва обект до крайната цел;
 8. Определя последователността, която трябва да се повтори, за да се моделира действие във визуална среда за блоково програмиране. Определя колко пъти трябва да се повтори дадена последователност;
 9. Сглобява крайна последователност от блокове, реализиращи цикличен алгоритъм.
 10. Подрежда блокове в указана линейна последователност и сглобява крайна последователност от блокове, реализираща цикличен алгоритъм;
 11. Задава позиция на героя върху сцената. Поставя героя в различни начални позиции и го премества при необходимост. Описва познати геометрични фигури с различни позиции. Наблюдава настъпващи промени при движение и прави изводи. Познава начини за усложняване на движенията. Работи с предоставените от средата бутони и блокове за решаване на поставена задача. Движи героя по проста траектория. Използва блокове от програмната среда за реализиране на цикличен алгоритъм. Разчита чужд код, реализиращ цикъл;
 12. Задава нови сцени за историите от наличните в средата. Създава свои сцени според целта.
 13. Познава вградени в средата колекции с костюми. Създава костюми на героя. Създава нови герои. Познава начина за промяна на декора и създаване на нов декор. Създава нови герои и променя костюмите им. Познава вградените колекции за декор и герои;
 14. Познава средствата на програмната среда за възпроизвеждане на звуци. Задава последователност от звуци, които героят да изпълнява;
 15. Синхронизира движенията и разговорите на повече от един герой последователно и с нужното изчакване. Задава текст, който да се изобразява в текстово поле, свързано с героя;
 16. Познава начина за промяна на декора и създаване на нов декор. Познава средствата на програмната среда за възпроизвеждане на звуци. Задава текст, който да се изобразява в текстово поле, свързано с героя. Синхронизира движенията и разговорите на повече от един герой последователно и с нужното изчакване;
 17. Запознава се със света на анимацията. Създава кратка анимация на хартия. Създава кратка анимация във визуалната среда;
 18. Създава кратка анимация във визуалната среда;
 19. Планира и подготвя ресурси за реализиране на художествена идея;
 20. Създава собствена анимирана картичка. Споделя готовия проект на определени за целта места в интернет;
 21. Създава истории с герои по зададен сюжет чрез блокове във визуалната среда;

Съдържание на учебния план за курса

Време 12 седмици
 • Начално представяне – да се запознаем със средата за програмиране.  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Гладната котка –движение на героите  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Островът на съкровищата – рисуваме декори  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Мини през лабиринта използваме цветове и клавиши  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Лудо шофиране – учим се да завиваме  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Тунелът към златото – използваме звуци  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Пресечи пътя – изпращаме и получаваме съобщение  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Имало едно време – пишем, изпращаме и получаваме съобщение, като засичаме време. Изпробвай своята съобразителност.  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Куче и кокал – нашата първа анимация. Въвеждаме резултати.  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Улови поничката. Използваме таймер и променливи.  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Високо в облаците.   0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Космическо приключение  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Щантавата рибка. Напиши такъв код, или използвай такива блокчета за програмиране, че героите да се придвижват в безопасна среда.  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Пилот на вертолет.   0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Змия.   0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Пинг Понг. Игра за двама  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Котка и мишка  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Грабни пиците  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Разбий скалата  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Спукай балоните  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • С топка срещу тухли  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Скачащият пингвин  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

 • Срутване на кула  0/0

  Няма допълнителни материали в този урок

Лектор

„Добрият учител не знае повече от тези, на които преподава. Той просто знае преди тях.“

0.0

0 оценка

5 звезди
0%
4 звезди
0%
3 звезди
0%
2 звезди
0%
1 звезда
0%
160.00 лв

Записване за курс по "Компютърно програмиране за деца със Scratch"

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхранението и обработката на вашите данни от този уебсайт.

30-Day Money-Back Guarantee

В курса са включени:

 • Над 30 часа видеоуроци
 • 23 урока
 • 15 практически задачи и домашни
 • 24 часов достъп до платформата с уроците
 • Език: Български

Абонамент за новини

* задължителни полета
Позволени канали

Моля изберете начините по които искате да получавате известия от DS IT Academy:

Може да се отпишете от бюлетина по всяко време като кликнете във футъра на получения мейл.

Mailchimp е нашата имейл маркетинг платформа. При кликане на бутон абонирай се, твоя имейл бива записан в Mailchimp. Научи повече за Mailchimp условията за поверителност.